Brandveiligheid

begint bij kabels

Informatie over regelgevingen

Elektrische kabels spelen een belangrijke rol bij brandveiligheid in gebouwen

De belangrijkste oorzaak van slachtoffers bij brand binnenshuis zijn rook en gevaarlijke stoffen, waardoor de vluchtmogelijkheden aanzienlijk worden beperkt. Ook kan het de schade aan goederen doen uitbreiden tot ver achter het verbrande gebied.

Kabels spelen een essentiële rol bij zowel actieve als passieve bescherming bij brand. Elektrische kabels kunnen de energievoorziening en/of dataoverdracht instand houden, zodat een veiligere en snellere vluchtweg plaats kan vinden.

“ Kabels zijn overal in grote hoeveelheden aanwezig. Ze zijn van zichzelf niet gevaarlijk, mits geschikt voor het toepassingsgebied en correct geïnstalleerd. ”

 • Overal aanwezig
  Kabels - evenals leidingen en airconditioningsbuizen - zijn overal om ons heen, en meestal onzichtbaar na installatie. Ze verbinden kamers en verdiepingen en gaan zonder onderbreking door de muren. In geval van brand kunnen kabels dan ook een rol spelen bij de brandvoortplanting.
 • Grote hoeveelheid
  De enorme hoeveelheid kabels in moderne gebouwen als gevolg van de snelle technologische evolutie (elektrische apparaten, telefoons, computerverbindingen...) kan verbazingwekkend zijn. In veel kantoor- en winkelcentra worden nieuwe kabels toegevoegd, om IT-netwerken te upgraden of om nieuwe elektrische veiligheidsnormen in te voeren. Al deze kabels kunnen zorgen voor een aanzienlijke hoeveelheid brandstof bij brand.

Op basis van hun brandgedrag kunnen brandveilige kabels in twee categorieën worden ingedeeld: 

 • Halogeenvrije kabels: verminderen de rookopaciteit en de uitstoot van gassen, verhinderen de vuurverspreiding via de kabels en verminderen de vrijgekomen  hitte.
   
 • vuurbestendige kabels: zorgen voor functiebehoud voor een bepaalde duur (30/60/90min) tijdens een brand.

Toezichthouders, architecten, ingenieursbureaus, installateurs, groothandelaren, kabelfabrikanten, enz. moeten allemaal een actieve rol spelen bij het gebruik van brandveilige kabels.

Nexans fire safety cables
Nexans fire safety cables

De meerderheid van de sterfgevallen in een brand zijn te wijten aan het inademen van gevaarlijke gassen. Het is van levensbelang om de blootstellingsduur aan deze gassen te verminderen door het vergemakkelijken van een veilige evacuatie in de best mogelijke zichtbaarheid.

Niet-brandverspreidende kabels zorgen voor een lagere rookopaciteit (ondoorzichtheid) en lagere uitstoot van gassen, ze remmen de verspreiding van de vlammen en verminderen de warmte-ontwikkeling.

Een laag gehalte aan ondoorzichtige rook en aan zure gassen zijn belangrijke criteria bij de materiaalkeuze, omdat ze de  toxische gassen bij brand kunnen verminderen en de evacuatie vergemakkelijken. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat kabels sterk kunnen bijdragen aan het indammen van een brand, de vorming van rook en giftige gassen reduceren en de warmte-ontwikkeling beperken. (Simulation of critical evacuation conditions for a fire scenario involving cables and comparison of two different cables (Patrick van Hees, Daniel Nilsson, Emil Berggren - Department of Fire Safety Engineering and System Safety - Lund University, Sweden - Brandteknik och Riskhantering. Lunds tekniska hogskola. Lunds universitet - Report 3147, Lund 2010).

Voordelen van ALSECURE® draad en kabel

 • Vertraging van de brandontwikkeling, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen voor evacuatie en brandbestrijding
 • Beperken van dichte rook en zure gassen, de hoofdoorzaak van brandgerelateerde sterfgevallen, en schade aan gebouwen en uitrusting
 • Een groot assortiment, aangepast aan nationale voorschriften, gebouwtypes en elektrische toepassingen.

      
Het ALSECURE® assortiment is nu al beschikbaar en kan nu al bijdragen aan de verbetering van het veiligheidsniveau in projecten. Anticipeer op de toekomst met de nieuwe generatie ALSECURE® brandveilige kabels van Nexans.

Alsecure® pakket brandveilige & halogeenvrije kabels

Reduceer de rookvorming en schadelijke emissies

De basiscriteria bij de materiaalkeuze die bij brand de mogelijkheid bieden om de aanwezigheid van gevaarlijke gassen te reduceren en de evacuatie te vergemakkelijken, zijn de dichtheid van de gegenereerde rook en de zuurtegraad van de gassen. Het is van essentieel belang dat bij brand zo weinig mogelijk dichte rook en gevaarlijke emissies worden gevormd.

Beperk de verspreiding van de brand en de warmteontwikkeling

Kabels kunnen zorgen voor de brandvoortplanting naar een aangrenzende ruimte. Om dit gevaar te reduceren eisen sommige nationale regelgevingen al vele jaren beheersing van brandverspreiding via kabeldoorgangen.

Alsecure® Plus & Alsecure® Premium: Vuurbestendige kabels

Vuurbestendige kabels zorgen bij brand voor functiebehoud van systemen. De noodverlichting, alarmsystemen, rookdetectoren, rookafzuigapparaten en nooduitgangen blijven zo een bepaalde tijd functioneren na het uitbreken van brand. Dankzij ALSECURE kabels van Nexans zorgt hiervoor.

Alsecure Plus is het volledige vuurbestendige kabelassortiment van Nexans op basis van verschillende technologieën (siliconenrubber of mica tape) conform de nationale normen.

Ook heeft Nexans een product dat uitzonderlijke mechanische prestaties biedt, terwijl het makkelijker te installeren is dan vergelijkbare producten: het Alsecure Premium pakket, gebaseerd op de gepatenteerde INFIT technologie. Het bespaart tijd en dus geld tijdens de installatie!

Regelgeving in Nederland

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Meer over Bouwbesluit 2012
Construction products regulation

De CPR is een Europese verordening voor bouwproducten, zodat er in de hele EU betrouwbare informatie over de prestaties van bouwproducten beschikbaar is

Ook kabels die permanent in een bouwwerken worden geïnstalleerd worden vallen onder de CPR. Dit geldt voor elektriciteitskabels en communicatiekabels op het gebied van het brandgedrag van kabels. 

Vanaf 1 juli 2017 moet elk product voorzien zijn van een CE-markering en een Prestatieverklaring (DoP). 

Lees verder over de CPR bij Nexans
Nexans fire safety product range

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten