Construction Products Regulation

Wat is de CPR?

De Construction Product Regulation (CPR) is een Europese verordening voor bouwproducten, zodat er in de hele EU betrouwbare informatie over de prestaties van bouwproducten beschikbaar is. In de CPR staan geharmoniseerde afspraken over producteigenschappen, prestatienormen en testmethodes. Dit maakt vrij verkeer van bouwproducten binnen de EU mogelijk.

Alle spelers in de bouwsector (toezichthouders, fabrikanten, importeurs, groothandel, eindgebruikers) moeten deze gemeenschappelijke technische taal toepassen: 

  • De toezichthouders van de EU-lidstaten bij het specificeren van eisen voor bouwwerken
  • de fabrikanten en importeurs door middel van een prestatieverklaring van hun producten
  • De groothandel wanneer ze de producten beschikbaar maken voor hun klanten
  • De eindklanten (architecten, ingenieurs, bouwbedrijven, installateurs, etc) bij de keuze voor de meest geschikte producten voor het beoogde gebruik in bouwwerken.

De CPR geldt voor alle bouwproducten die permanent in gebouwen of civieltechnische werken (bv. bruggen of tunnels) worden verwerkt.

CPR voor kabels

Ook kabels die permanent in een bouwwerken worden geïnstalleerd worden vallen onder de CPR. Dit geldt voor elektriciteitskabels en communicatiekabels op het gebied van het brandgedrag van kabels. 

Op dit moment is de geharmoniseerde norm voor brandwerende kabels nog in ontwikkeling. Dit betekent dat zij nog niet onder de CPR-voorschriften vallen en dat hun volledige brandgedrag (brandgedrag en brandbestendigheid) nog moet worden getoetst aan de huidige nationale normen.

CPR brandclassificatie

Kabels zijn in de Europese bouwproductenverordening (CPR) geclassificeerd in zeven brandklassen: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca.  De klassen zijn gebaseerd op de brandvoortplanting en vrijgekomen hitte bij brand.

Ook zijn er een aantal aanvullende criteria benoemd voor de brandklasse B1ca, B2ca, Cca en Dca:

Aanverwant document
pdf - 972.5 kB

Nexans Guidance Note on Construction Products Regulation

Download
Criteria Definitie
ROOKONTWIKKELING Rookdichtheid: s1, s1a, s1b, s2 en s3
s1 is de beste en s3 de slechtste prestatie.
 
BRANDENDE DEELTJES d0, d1 en d2
d0 is de beste en d2 de slechtste prestatie.
 
ZUURGRAAD a1, a2, a3 tijdens brand
a1 is de beste en a3 de slechtste prestatie.
De rookklassen s1a en s1b zijn gebaseerd eerder gebruikte eisen in Europa. Ook de zuurgraadklassen hebben een lange voorgeschiedenis .

Nexans CPR tutorial

Bekijk dan hieronder de 9 minuten durende informatieve video over de CPR voor kabels.

Nexans tutorial over de Construction Products Regulation

CPR bewustzijn onder installateurs

90 %
van de Europese installateurs

vindt brandveiligheid belangrijk, dat CPR daaraan kan bijdragen en dat niet-conforme producten risico's inhouden;

75 %
van de Europese installateurs

heeft vertrouwen dat ze de CPR correct kunnen toepassen in hun werk;

66 %
van de Europese installateurs

Begrijpt de details van de verschillende CPR-klassen, DoP's, enz.

50 %
van de europese installateurs

Maar ... ongeveer de helft vindt dat ze vaak veiligheid moeten inruilen voor lagere kosten.

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten