CPR

De Europese verordening voor bouwproducten

Wat is de CPR?

De Construction Product Regulation (CPR) is een Europese verordening die ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen. 

De CPR geldt voor alle bouwproducten die permanent in gebouwen of civieltechnische werken (bv. bruggen of tunnels) worden verwerkt.

CPR voor kabels

De geharmoniseerde norm voor kabels EN50575:2014/A1:2016 specificeert eisen betreffende het brandgedrag van kabels. Belangrijke aspecten zijn hierbij:

 • De brandclassificatie of Euroklasse van het product
 • De Prestatieverklaring (DoP) van het product
 • De CE-markering met bijbehorende certificeringsinformatie
 • De AVCP - Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid

De CPR heeft enkel tot doel de technische productinformatie te harmoniseren door te voorzien in gemeenschappelijke testen en in een gemeenschappelijke technische taal waarmee de prestatieniveaus beschreven worden. Het opleggen van een prestatieniveau in een specifieke installatieomgeving blijft de taak van de nationale regelgevers. Lees hoe dit in de Nederlandse regelgeving is verwerkt. Met bovengenoemde informatie kan je daardoor de juiste kabel voor het omschreven bouwwerk of gebruiksfunctie selecteren op het gebied van het brandgedrag. 

CPR brandclassificatie

Kabels zijn in de Europese bouwproductenverordening (CPR) geclassificeerd in zeven brandklassen: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca.  De klassen zijn gebaseerd op de brandvoortplanting en vrijgekomen hitte bij brand.

Ook zijn er een aantal aanvullende criteria benoemd voor de brandklasse B1ca, B2ca, Cca en Dca:

Aanverwant document
pdf - 972.5 kB

Nexans Guidance Note on Construction Products Regulation

Download
Criteria Definitie
ROOKONTWIKKELING (*) Rookdichtheid: s1, s1a, s1b, s2 en s3
s1 is de beste en s3 de slechtste prestatie.
 
BRANDENDE DEELTJES d0, d1 en d2
d0 is de beste en d2 de slechtste prestatie.
 
ZUURGRAAD (*) a1, a2, a3 tijdens brand
a1 is de beste en a3 de slechtste prestatie.
(*) De rookklassen s1a en s1b zijn gebaseerd eerder gebruikte eisen in Europa. Ook de zuurgraadklassen hebben een lange voorgeschiedenis .

De Prestatieverklaring (DoP)

Voor elk product onder de CPR wordt een Prestatieverklaring of DoP (Declaration of Performance) opgesteld. De DoP moet verplicht bij elk product kunnen worden verstrekt. Om deze documenten zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle gebruikers publiceren wij ze via onze online tool NEXANS TRACKER™.

De Prestatieverklaring bevat verplicht de volgende gegevens: 

 • Uniek referentienummer van de Prestatieverklaring
 • Identificatie van het producttype
 • Beoogd gebruik, i.c. “Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn”
 • Identificatie fabrikant + adres + contactgegevens
 • Toegepaste AVCP-systeem, i.c. Systeem 1+, 3 of 4
 • Identificatienummer van de aangemelde instantie die de taken in het kader van de AVCP uitgevoerd heeft, indien van toepassing
 • Het behaalde prestatieniveau volgens de geharmoniseerde productnorm, i.c. Brandreactie volgens EN 50575:2014/A1:2016
 • Ondertekening voor en namens de fabrikant

CE-markering

Elke kabel die onder de CPR valt wordt voorzien van een verplichte CE-markering, die gekoppeld is aan de bijbehorende Prestatieverklaring. Zonder deze Prestatieverklaring mag de CE-markering niet worden aangebracht.  De CE-markering hoeft niet op de kabels zelf te worden aangebracht maar mag ook op label of verpakking staan. De CE-markering bevat verplichte elementen:

 • CE-logo
 • Identificatie van de fabrikant + adres + contactgegevens
 • Unieke identificatiecode van het product
 • Jaar van de eerste certificatie 
 • Aangegeven prestatieklasse
 • Toegepaste geharmoniseerde norm + jaar van uitgave
 • Identificatienummer van de Aangemelde Instantie
 • Uniek referentienummer van de DoP
 • Beoogd gebruik zoals bepaald in de geharmoniseerde norm, i.c. “Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

AVCP

Een fabrikant moet voldoen aan kwaliteitstraject om een CPR-conform bouwproduct op de markt te zetten. Dit is de AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) of Beoordeling en Verificatie van de Prestatiebestendigheid. Voor kabels zijn er 3 beoordelingssystemen, die afhankelijk zijn van de brandprestaties.

 • Systeem 1+ voor brandklasse Aca, B1ca, B2ca en Cca
 • Systeem 3 voor brandklasse Dca en Eca
 • Systeem 4 voor brandklasse Fca 

Nexans CPR tutorial

Bekijk dan hieronder de 9 minuten durende informatieve video over de CPR voor kabels.

Nexans tutorial over de Construction Products Regulation

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten