Efficiënt en beperkt gebruik van grondstoffen en chemische stoffen

Het gebruik van chemische stoffen wordt aangestuurd door de afdeling Technologie en Innovatie, die werkt met een netwerk van lokale, en regelmatig bijgeschoolde, vertegenwoordigers.

R&D working on chemical substances

Beheersing en vermindering van het gebruik van chemische stoffen is van vitaal belang voor het beperken van de milieu-impact van onze producten. Onze afdeling Technologie en Innovatie werkt daarom samen met een netwerk van lokale vertegenwoordigers om een integraal beleid uit te voeren.

Al onze producten voldoen aan de relevante wetgeving met betrekking tot chemische stoffen en in het bijzonder aan de REACh-regelgeving en de RoHS-richtlijn

REACh-verordeningen

Nexans ondersteunt actief REACh (Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemicaliën), een EU-verordening die richtlijnen vaststelt voor de productie en het gebruik van chemische stoffen om onze gezondheid en het milieu te beschermen, door:

  • Anticiperen
    Chemicaliën te identificeren die op Europees niveau worden beoordeeld, deel te nemen aan Europees overleg en regelmatig interne draaiboeken op te stellen over de stoffen die we gebruiken.
  • Innoveren
    Onderzoeksprogramma's op te starten om innovatieve oplossingen te vinden ter vervanging van stoffen die onderworpen zouden kunnen worden aan beperkingen of vergunningen in het kader van de REACh-regelgeving.
  • Communiceren
    De dialoog aangaan met onze leveranciers om de samenstelling van de door ons gebruikte grondstoffen te controleren.

REACh tracker

Wij hebben een REACH-tool ontwikkeld om de samenstelling van grondstoffen te identificeren en het gebruik van gevaarlijke stoffen op te sporen. Alle grondstoffen worden in deze tool geregistreerd, ook degene die in productieprocessen worden gebruikt.

Milieubewuste keuzes mogelijk maken

Deze online tool, die in 2015 werd gelanceerd, biedt klanten gemakkelijk toegang tot informatie over elke gevaarlijke stof op de REACh-autorisatielijst die in onze producten aanwezig zou kunnen zijn. Deze informatie wordt in realtime bijgewerkt in overeenstemming met de EU-regelgeving, zodat klanten op de hoogte blijven.

NEXANS TRACKER: all about regulatory information related to products

RoHS-richtlijn

Het andere belangrijke stuk wetgeving over het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur is de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances - Richtlijn 2011/65/EC). Een zeer klein aantal Nexans producten valt onder het toepassingsgebied van deze Europese richtlijn en al deze producten voldoen aan de normen van de richtlijn.

Overige Milieu-informatie

Naast haar wettelijke verplichtingen om informatie te verstrekken over gevaarlijke stoffen die onder de REACh-regelgeving vallen, verstrekt Nexans ook andere milieu-informatie over haar producten in de ECO-materiaalverklaring en het productmilieuprofiel (PEP).
ECO Material Declaration is een formaat voor milieucommunicatie ontwikkeld door Europacable, de handelsvereniging van Europa's grootste kabelfabrikanten. De ECO-Materiaalverklaring wordt gebruikt om klanten informatie te verstrekken over de algemene samenstelling van kabels, hun conformiteit met de REACh-regelgeving of de RoHS-richtlijn en andere milieuaspecten (productgerelateerde emissies, einde van de levensduur, verpakking).

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten