Op weg naar een duurzame elektrificatie

Nexans is een belangrijke speler in de internationale kabelindustrie en ziet het als haar plicht om mee te bouwen aan een duurzamere wereld. De risico's van klimaatverandering zijn groot, daarom werkt Nexans aan een ambitieus MVO-programma dat helpt om de wereld te verduurzamen.

Op weg naar een duurzame elektrificatie

De toekomst elektrificeren is onze roeping. Als wereldspeler in de energietransitie speelt Nexans al meer dan een eeuw een cruciale rol in de elektrificatie van de planeet. Wij versterken deze rol door de transitie te leiden naar de nieuwe wereld van elektrificatie - een veiligere, duurzamere, hernieuwbare, koolstofvrije wereld, toegankelijk voor iedereen.

Elektrificatie van de toekomst betekent werken aan een duurzame toekomst en helpen bij het bereiken van een CO2-neutrale wereld tegen 2030.

De toekomst elektrificeren betekent dat wij ons tegen 2024 volledig richten op elektrificatie, via investeringen in onze volledige waardeketen - van elektriciteitsproductie, -transmissie, -distributie tot elektriciteitsgebruik.

De toekomst elektrificeren betekent dat we worden waar we het beste in zijn...

Onze bijdrage aan het beperken van de CO2-uitstoot in 2030

Een nieuw hoofdstuk om elektrificatie van de wereld verder vorm te geven

De toekomst elektrificeren betekent...

Een duurzame toekomst

De lange termijn visie van Nexans op het gebied van MVO is gebaseerd op de verwachtingen en ontwikkelingskansen van de stakeholders. Onze verbintenissen weerspiegelen zich in de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, via onze deelname vanaf 2008 aan het Global Compact-initiatief. Dit initiatief brengt bedrijven, beroepsorganisaties, universiteiten, ngo's, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld samen. Zo is Nexans betrokken bij de uitvoering van fundamentele beginselen met betrekking tot mensenrechten en arbeidsrechten, de bescherming van het milieu en de strijd tegen corruptie.

Lees meer over ethiek en verantwoordelijkheid

Sociaal: De prestaties van ons personeel versterken

Onze sociale aanpak maakt integraal deel uit van ons MVO-beleid en is een van de 3 topprioriteiten. Ons drieledig doel op HR-gebied is om ons te richten op gezondheid en veiligheid op de werkplek, te investeren in ons menselijk kapitaal en om het MVO-bewustzijn te vergroten.

Nexans - ESG Social - 2020

Onze aanpak om het milieu te beschemen

Overtuigd van de noodzaak om de planeet te beschermen voor de huidige en toekomstige generaties, is onze milieuaanpak een van de drie topprioriteiten van ons MVO-beleid. We hebben zeer strenge normen vastgesteld en zijn een gezamenlijk innovatieproject gestart om te voldoen aan onze drievoudige doelstelling:

  • de milieubelasting beperken
  • de circulaire economie stimuleren
  • bestrijden van de klimaatverandering.

Een onverminderde relatie met ons ecosysteem

Ons succes is nauw verbonden met de kwaliteit en de kracht van onze stakeholders - klanten, partners, medewerkers en investeerders. Daarom hebben we dit tot de derde prioriteit van ons MVO-beleid gemaakt: "Onze waarden en hoogste ethische normen met al onze stakeholders delen". Om deze banden te bevorderen en te onderhouden, voeren wij regelmatig overleg met ons hele netwerk. We leggen bijzondere nadruk op bedrijfsethiek. Wij overleggen met onze partners, hebben een permanente dialoog met onze stakeholders, wij trainen onze medewerkers en zorgen dat kansarme gemeenschappen toegang tot energie krijgen via de Nexans Foundation.

Duurzaam, innovatief en concurrerend

Omdat we willen dat onze producten steeds concurrerender, innovatiever en duurzamer worden, stellen we onze expertise en inventiviteit dagelijks ten dienste van de energietransitie. Door in te zetten op innovatie en het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen dragen we bij aan een circulaire en duurzame economie.

Innovatie als motor van de energietransitie

Nexans - ESG Governance - 2020

Nexans ESG-dag

In november 2020 heeft Nexans een dag gewijd aan een cruciaal aspect van haar bedrijfsmissie, namelijk de presentatie van haar ESG-initiatieven (Environment, Social, Governance - Milieu, sociaal, wijze van besturen). De deelnemers aan dit allereerste evenement hebben kennis genomen van de verbintenissen van de Groep op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze verbintenissen werden geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden van de talrijke gevoerde acties, toekomstige projecten en meetindicatoren.

Christophe Guérin, Managing Director of Nexans

"Elektrificatie is de sleutel tot de bestrijding van de klimaatverandering, de naleving van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Engels: Sustainable Development Goals, afgekort SDG) van de VN, de naleving van het klimaatakkoord van Parijs en het helpen om CO2-neutraliteit te bereiken tegen 2030. Als fundament van de energietransitie brengt het ons allemaal dichter bij een schonere en meer welvarende toekomst. Een toekomst binnen handbereik."

Christophe Guérin
Algemeen directeur van Nexans

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten