Op weg naar duurzame elektrificatie

Nexans is een belangrijke speler in de internationale kabelindustrie en ziet het als haar plicht om mee te bouwen aan een duurzame eerlijke wereld. De risico's van klimaatverandering zijn groot en daarom werkt Nexans aan een ambitieus MVO-programma dat helpt om de wereld verder te verduurzamen.

Op weg naar een duurzame elektrificatie

De toekomst elektrificeren is onze roeping. Als wereldwijde pionier in de energietransitie speelt Nexans al meer dan een eeuw een cruciale rol in de elektrificatie van de planeet. De energietransitie moet zorgen voor een veiligere en duurzame wereld, met hernieuwbare energie die CO2-neutraal wordt opgwekt en toegankelijk is voor iedereen.

De toekomst elektrificeren betekent dat wij ons tegen 2024 volledig richten op elektrificatie, via investeringen in onze volledige waardeketen; van elektriciteitsproductie, -transmissie en -distributie tot elektriciteitsgebruik.

De toekomst elektrificeren betekent dat we ons richten op waar we het beste in zijn...

Onze bijdrage aan het beperken van de CO2-uitstoot in 2030

Een nieuw hoofdstuk om elektrificatie van de wereld verder vorm te geven

Onze aanpak om het milieu te beschermen

Onze milieuaanpak is een van de drie topprioriteiten van ons MVO-beleid. We zijn overtuigd van de noodzaak om de planeet te beschermen voor de huidige en toekomstige generaties. We hebben zeer strenge normen vastgesteld en zijn een gezamenlijk innovatieproject gestart om te voldoen aan onze drievoudige doelstelling:

  • de milieubelasting beperken;
  • de circulaire economie stimuleren;
  • bestrijden van de klimaatverandering.

ISO 14001 certificering

Ook in de Benelux zijn we actief met deze doelstelling bezig. Onze fabriek in Buizingen is ISO 14001-gecertificeerd; de internationaal geaccepterde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het helpt ons om actief het milieubeleid te vertalen naar concrete doelstellingen en tevens de uitvoering te borgen.

Wind turbines Buizingen
Gebruik van windenergie & regenwater

Wij hebben al diverse maatregelen genomen. Op het terrein in Buizingen staan al een aantal jaar een paar windturbines. Inmiddels wordt 35% van de elektriciteitsbehoefte van de fabriek opgewekt met windenergie. Ook wordt regenwater opgevangen, dat gebruikt wordt als koelwater bij de productie van kabel. Het water van deze koelbaden zit in een gesloten systeem, waardoor we milieubelasting, door bijvoorbeeld het lozen van warm water, kunnen voorkomen. 

Recycling van haspels

Europallets en haspels worden bij Nexans zoveel mogelijk hergebruikt, waardoor minder nieuwe haspels en pallets geproduceerd hoeven worden. Nexans haalt actief lege haspels op bij partners en klanten. Al deze haspels ondergaan na retour een grondige inspectie, waarbij indien nodig reparaties worden uitgevoerd.  Dit resulteert in een mooie prestatie: Al in 40% van onze leveringen worden hergebruikte haspels gebruikt. 

Nieuwe haspels worden in onderdelen naar de fabriek getransporteerd, waardoor we het aantal transportbewegingen jaarlijks kunnen beperken. Een haspel neemt immers meer ruimte in dan een haspel in diverse onderdelen.

Een duurzame toekomst betekent ook....

De prestaties van ons personeel ontwikkelen

Nexans wil een goed werkgever zijn voor haar mensen. HR is het tweede belangrijke onderdeel van ons MVO-beleid, waarbij Nexans inzet op een diverse en inclusieve werkomgeving voor iedereen. De drie hoofdpunten zijn: arbeidsveiligheid,  opleidings- en ontwikkelingskansen bieden en tot slot het MVO-bewustzijn te vergroten.

De prestaties van ons personeel ontwikkelen

Nexans wil een goed werkgever zijn voor haar mensen. HR is het tweede belangrijke onderdeel van ons MVO-beleid, waarbij Nexans inzet op een diverse en inclusieve werkomgeving voor iedereen. De drie hoofdpunten zijn: arbeidsveiligheid,  opleidings- en ontwikkelingskansen bieden en tot slot het MVO-bewustzijn te vergroten.

Nexans - ESG Social - 2020

Onze waarden en ethische normen

Ons zakelijk succes is nauw verbonden met de kracht van onze kwalitatieve relaties met stakeholders, waaronder onze klanten, partners, leveranciers en investeerders. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons belangrijk. Daarom hebben we dit tot de derde prioriteit van ons MVO-beleid gemaakt. We leggen hierbij speciale nadruk op bedrijfsethiek en hebben we regulier overleg met onze stakeholders over duurzaamheid. Tot slot zorgen wij via de Nexans Foundation dat achtergebleven gemeenschappen toegang tot electriciteit krijgen. 

Lees meer over ethiek en verantwoordelijkheid

Eerlijk zakendoen als onderdeel van een duurzame toekomst

Bij Nexans stellen we hoge ethische eisen aan personeel en zakelijke partners. In het handboek "Nexans Code of Ethics and Business Conduct" staan regels en controlemechanisme waarop wij alle stakeholders stimuleren om op een eerlijke manier zaken te doen. Met aandacht voor milieu, mensen en maatschappij. 

Nexans - ESG Governance - 2020

Duurzaam, innovatief en concurrerend

Omdat we willen dat onze producten steeds concurrerender, innovatiever en duurzamer worden, stellen we onze expertise en inventiviteit dagelijks ten dienste van de energietransitie. Door in te zetten op innovatie en het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen dragen we bij aan een circulaire en duurzame economie.

Innovatie als motor van de energietransitie

Christophe Guérin, Managing Director of Nexans

"Elektrificatie is de sleutel tot de bestrijding van de klimaatverandering, de naleving van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG's - Sustainable Development Goals) van de VN, de naleving van het klimaatakkoord van Parijs en het meehelpen aan minder CO2-uitstoot tegen 2030. Als fundament van de energietransitie brengt het ons allemaal dichter bij een schonere en meer welvarende toekomst. Een toekomst binnen handbereik."

Christophe Guérin
Algemeen directeur van Nexans

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten