Baanbrekend met de ontwikkeling van concurrerende en duurzame producten

Als wereldspeler in kabels en bekabelingssystemen stelt Nexans haar expertise en innovatievermogen ten dienste van de energietransitie. Klimaatverandering is een belangrijk aandachtspunt voor de Groep. Nexans zoekt praktische oplossingen om de CO2-voetafdruk van haar producten te verminderen gedurende hun hele levenscyclus.

Baanbrekend met de ontwikkeling van concurrerende en duurzame producten

Nexans besloot al haar R&D inspanningen te richten op elektrificatie, omdat dit voor de kabelindustrie de grootste groeimarkt is met de grootste ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel is op dit gebied een technologische leider te worden. Deze enorme investeringsfocus zal helpen ons aanbod te verbeteren en uit te breiden op drie belangrijke gebieden: klantervaring, digitale oplossingen en duurzame ontwikkeling.

Jérôme Fournier
“ Technologische innovatie in elektrificatie, waarvan Nexans koploper is, is de sleutel tot duurzame, evenwichtige en eerlijke groei, gunstig voor onze klanten en, uiteindelijk, voor de Mensheid. Wat een boeiende tijd! ”
Jérôme Fournier
Vice President Innovatie, Services en Groei bij Nexans
59 %

van Nexans' inkomsten afkomstig van producten en diensten die bijdragen aan de energietransitie en energie-efficiëntie per 2023

78

OCTROOIAANVRAGEN VAN NEXANS IN 2021

7

gevaarlijke stoffen waarop vervangingsprogramma's van toepassing zijn

Aurora, het vlaggenschip van de Nexans-vloot

De in juni 2021 te water gelaten Aurora is ontworpen voor werkzaamheden in ondiepe wateren niet ver van de kust, maar het schip kan tevens deelnemen aan offshore-operaties. Dit DP3 kabellegschip is het technologisch meest geavanceerde schip in haar klasse. Het schip biedt milieuvriendelijke operationele oplossingen wat betreft haar stille werking, brandstofverbruik, energieproductie en het gebruik van walstroom. Ze kan 10.000 metrische ton kabel dragen en is uitgerust met geavanceerde apparatuur voor het transporteren, leggen en afschermen van kabels.

Op de agenda: Het leggen van exportkabels voor offshore windmolenparken en interconnecties over de hele wereld, zoals de Seagreen OWF-verbinding in Schotland, de Kreta-Aticca interconnectie in Griekenland of het Empire Offshore Wind-project in de Verenigde Staten.

Het vlaggenschip van de Nexans-vloot:

Nexans Aurora

Een meer circulaire economie

In partnerschap met haar klanten draagt Nexans bij aan een duurzame economie via ecodesign en levenscyclusbeoordelingen van haar producten. De circulaire economie, die in het MVO-beleid van de Groep als een van haar belangrijkste doelstellingen wordt aangemerkt, heeft als doel het verbruik van hulpbronnen te beperken door een gesloten kringloopsysteem voor materialen en grondstoffen in te voeren:

 • Het verhogen van het gebruik van gerecyclede materialen in producten uit externe of interne bronnen;
 • Vermindering van de hoeveelheid grondstoffen die in producten wordt gebruikt;
 • Het aanbieden van recyclingdiensten aan klanten.

Het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen in producten, zoals bio-based materialen, blijft beperkt om twee belangrijke redenen:

 • Een gebrek aan technische eigenschappen, waardoor kabels niet kunnen voldoen aan strenge eisen die in normen worden gespecificeerd;
 • Een beperkt milieuvoordeel voor producten op biobasis, zoals biopolymeren. Hoewel zij bijdragen tot een vermindering van de impact op de opwarming van de aarde of het verbruik van hulpbronnen, komen andere milieu-indicatoren onder druk (water- en energieverbruik, watertoxiciteit, enz.).
Oprichting van de Franse eco-organisatie Valobat

Samen met 25 leveranciers van bouwproducten en -materialen heeft Nexans in Frankrijk Valobat opgericht. Dit eco-organisatieproject, dat op 1 januari 2022 van start is gegaan, zal de hele sector in staat stellen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Extended Producer Responsibility) te hanteren voor de verwerking van producten aan het einde van hun gebruiksduur. Valobat zal ook de ontwikkeling van de eco-ontwerpbenadering voor bouwmaterialen bevorderen.

De kracht van Industry 4.0

Nexans heeft digitalisering omarmd, door een aantal van haar winstbepalende en toonaangevende fabrieken te selecteren voor een proefprogramma. Industry 4.0 biedt aanzienlijke voordelen:

 • Realtime fabrieksbeheer door gebruik te maken van alle beschikbare gegevens en instellingen;
 • Betere prestaties op verschillende niveaus, zoals de veiligheid van de operator, het elimineren van overbodige taken en het verbeteren van het energieverbruik;
 • Aantrekkelijker voor jongere klanten, met name door het gebruik van virtual reality; een waardevolle tool voor veiligheidstrainingen van operators in complexe gebieden zoals hoogspanning;
 • Een meer kwalitatieve manier van werken, met de uitdaging om on-site operators goed op te leiden.

Toch zijn er nog diverse uitdagingen:

 • cultureel; ervoor zorgen dat de hele organisatie meedoet aan de digitalisering;
 • organisatorisch; met veranderende routines en werkmethodes;
 • prestatievermogen; het verandert het niveau en de vaardigheden van de teams;
 • financieel; digitalisering vergt aanzienlijke investeringen, hoewel er een snelle return on investment (ROI) is (vaak al binnen twee jaar).
Digitale alliantie met Schneider Electric

Om haar digitale transformatie naar een hoger niveau te tillen, werkt Nexans samen met Schneider Electric aan een gezamenlijk pilotprogramma. De digitalisering van de fabrieken van de Groep zal de efficiëntie van haar productielijnen verder verbeteren, preventief onderhoud vergemakkelijken en de CO2-uitstoot verminderen. De kabel- en serviceafnemers van de groep zullen ook van dit programma profiteren door een betere beschikbaarheid van producten. De uitkomst van de evaluatie van de twee proeffabrieken in het najaar van 2021 zal worden gebruikt om een langetermijnplan te ontwikkelen, gericht op het uitbreiden van de digitale transformatie naar een aantal belangrijke Nexans-locaties over de hele wereld.

Een kans voor ecodesign

In andere eenheden van de Groep stimuleert Nexans ecodesign op twee niveaus:

 • Een kwalitatieve benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende fasen van de levenscyclus;
 • Een globale en kwantitatieve benadering op basis van levenscyclusanalyses volgens ISO 14040 en 14044.

Door deze benaderingen te integreren in het milieubeheersysteem, is het ook mogelijk om te voldoen aan de vereisten van de norm ISO 14001:2015; hieronder valt onder meer het rekening houden met de levenscyclus bij het ontwerpen van producten.

EDRMAX by Nexans™

Deze nieuwe generatie kabel, winnaar van verschillende prijzen en trofeeën (categorie "ecodesign"), maakt snellere en gemakkelijkere aansluitingen op het elektriciteitsnet mogelijk voor hernieuwbare energiebronnen (zonne- of windmolenparken, enz.). Als een van de eerste kabels die voldoet aan de nieuwe Ecodesign-benadering van de Groep, gebaseerd op een uitgebreide evaluatie van de levenscyclus (LCA) van het product, biedt EDRMAX by Nexans™ vele voordelen in verschillende opzichten. Het is gemakkelijk te installeren, vooral in moeilijke omstandigheden, zoals harde of rotsachtige grond, en het vermindert ook aanzienlijk joule-verliezen in vergelijking met conventionele EDR-kabels. Dit draagt bij aan een 12% lagere impact op de opwarming van de aarde over de hele levenscyclus van de kabel.

Meer over EDRMAX by Nexans™ (Engels)

Levenscyclusanalyse van producten (LCA)

Nexans evalueert de milieu-impact van veel van haar producten in alle stadia van hun levenscyclus. Zowel voor de winning van de gebruikte grondstoffen, fabricage en distributie als de installatie, het gebruik en de verschrotting of recycling.

Bij het uitvoeren van deze levenscyclusanalyses (LCA) past de Groep de PEP-methodologie (Product Environmental Profile) toe van het PEP EcoPassport®-programma, waarvan Nexans stichtend lid is. Dit programma is in overeenstemming met ISO 14025 inzake type III milieuverklaringen, die de resultaten van de milieueffectbeoordeling van het product weergeven.

Het PEP (of productmilieuprofiel) is gebaseerd op:

 • De internationaal erkende CML-methode voor de berekening van LCA's, waarvan de indicatoren in overeenstemming zijn met de normen van EN15804 en 9 milieu-indicatoren omvatten (waaronder opwarming van de aarde, schaarste van hulpbronnen, water- en luchtverontreiniging) en 18 indicatoren voor de controle van het energie- en waterverbruik en de vermindering van afval, enz.;
 • Een methodologie op basis van de ISO 14040-normenreeks, waarin het beginsel, het kader, de eisen en de richtsnoeren voor goede LCA-praktijken worden omschreven;
 • Productcategoriecriteria volgens ISO 14025, vastgesteld in samenwerking met andere fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur.
PEP EcoPassport®, de garantie voor een ecologisch ontwerp

Het is de ecologische ID-kaart van producten, die door Nexans tot een hoeksteen van haar MVO-strategie is gemaakt. Het PEP EcoPassport®-programma is een methode voor het meten van de impact van een product op de lucht, het water, de bodem en de natuurlijke hulpbronnen gedurende zijn hele levenscyclus. PEP EcoPassports® voldoen aan de ISO 14025-norm. Het wordt gebruikt door openbare en particuliere ontwikkelaars en consultants die betrokken zijn bij het ontwerp van duurzame gebouwen en door OEM-klanten die een eco-ontwerpbenadering willen volgen bij de ontwikkeling van hun producten en systemen. Nexans heeft voor een groot deel van haar Nederlandse producten een PEP EcoPassport® beschikbaar.

Verlenging van de levensduur en betere recycling van producten

De producten van Nexans hebben lange levenscycli van vaak meerdere decennia, omdat ze van nature worden gebruikt in langetermijninfrastructuur. Hierdoor is productveroudering voor Nexans minder relevant. De Groep werkt desalniettemin aan het verbeteren van de levenscycli van producten, zodat hun milieu-impact verder wordt geminimaliseerd.

Via haar afdeling Innovatie en Technologie en in samenwerking met universiteiten en marktpartijen voert Nexans een breed scala aan tests uit, om de levenscyclus van materialen die worden gebruikt om de uiteindelijke kabels te maken te meten, te verbeteren en in te schatten in overeenstemming met de productnormen.

Zo heeft elke kabel zijn eigen verouderingsprotocol om de levensduur te meten en in te schatten: UV-, ozon- en vochtbestendigheid, zoutsproeitest, thermische veroudering, elektrische prestaties in wisselstroom of gelijkstroom bij hoge temperaturen, enz.

Als onderdeel van haar streven naar meer circulariteit biedt Nexans - een voorloper in de sector in recycling - haar klanten en partners "Recycling services"; een complete oplossing voor het herwinnen en verwijderen van koperen of aluminium kabels.

Maak milieuvriendelijkere keuzes met de EcoCalculator

Deze online toepassing, ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij de bouw van "groene" gebouwen, stelt klanten in staat kabels te selecteren op basis van hun ecologische en economische impact volgens drie criteria:

 • energiebesparing: in KWh en euro's gedurende de hele levenscyclus van de installatie;
 • vermindering van de CO₂-uitstoot: hoe kan je de CO₂-uitstoot verminderen door de keuze voor een andere kabel?
 • bescherm levens: meer veiligheid in geval van brand, dankzij een halogeenvrij alternatief

 

Ontdek onze EcoCalculator

De hernieuwde opkomst van gelijkspanning

De duurzame elektrificatie van de wereld zorgt voor een toenemende vraag naar interconnectie van elektriciteitsnetwerken over grenzen en oceanen, inclusief de toename van offshore windparken. Het gebruik van hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) heeft voordelen zoals minder materiaalgebruik en minder energieverlies. De voetafdruk en de kosten van HVDC-projecten dalen in verhouding tot de overgedragen energie. Kortom, HVDC-transmissie wordt veel concurrerender. Nexans is marktleider voor onderzeese HVDC-kabels en investeert voortdurend in de ontwikkeling van haar productie- en inzetcapaciteiten. 

Het laatste decennium hebben fundamentele veranderingen plaatsgevonden in de wijze waarop elektriciteit wordt geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Zonnepanelen op daken en batterijopslagsystemen, inclusief de batterijen van elektrische auto's, zijn van nature DC. Ook veelgebruikte apparaten, zoals smartphones, ledverlichting en elektrische voertuigen, werken op gelijkstroom. Tot nu toe zijn ze daarbij allemaal afhankelijk van een (on)zichtbare adapter of omvormer. Gelijkstroom-(micro)grids op midden- en laagspanning zou alleen daarom al tot energiebesparing en minder grondstofgebruik leiden.

Lees hoe Nexans gelijkstroom bevordert

Onze duurzame prestaties

Nexans zet zich in voor het opbouwen van een duurzame relatie en wil haar waarden delen met alle stakeholders. De voortdurende verbetering van onze resultaten weerspiegelt zowel de degelijkheid van ons MVO-beleid voor de stakeholders als het intelligente management van onze strategie.

Bekijk de cijfers over MVO op onze corporate website

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten