Ethiek en verantwoordelijkheid

Crowd on the street

“ Bij Nexans worden de hoogste waarden uitgedragen en nageleefd in de manier waarop wij wereldwijd zaken doen. De ‘Nexans Code of Ethics and Business Conduct’ is onze leidraad bij het hanteren van ethische normen. U kunt op mij en op het Executive Committee rekenen, net zoals wij op al onze werknemers en zakenpartners rekenen om deze Code na te leven, want die vormt de basis van de reputatie en het succes van Nexans. ”

Christopher Guérin

CEO

Ethische en zakelijke gedragscode

De Ethische en Zakelijke Gedragscode van Nexans bevat de ethische regels en waarden waaraan de werknemers en zakelijke partners van Nexans zich dienen te houden.

Aanverwant document
pdf - 11.8 MB

Ethische en zakelijke gedragscode (Engels)

Download

Klokkenluidersregeling: waarschuw ons

Elke inbreuk op de ethische gedragscode kan worden gemeld via ons whistleblowing-systeem. Dit ethische waarschuwingssysteem van Nexans is beschikbaar voor iedereen: werknemers, klanten, leveranciers of elke andere derde partij. Zie de link in het menu aan de rechterkant ->>

Meer informatie over de klokkenluidersregeling van Nexans:

Nexans ethisch Compliance-programma

Ons Ethische Compliance Programma bevat acties om de ethische risico's op te sporen, te monitoren en te voorkomen, waaraan de Groep wordt blootgesteld bij haar wereldwijde activiteiten. Het baseert zich op de belangrijkste ethische risico's van de Groep, en wordt regelmatig bijgewerkt. Elk jaar worden er specifieke acties ondernomen om de preventiemaatregelen aan te passen aan nieuwe wettelijke verplichtingen of geconstateerde gevaren. Zo worden de trainingsprogramma’s voor medewerkers gewijzigd, inclusief het te ondertekenen conformiteitsattest en de belangenverstrengelingsverklaring. Ook worden diverse preventieprocessen verbeterd. Dit alles met het doel om zo efficient mogelijk alle risico’s te beperken, waar Nexans mee in aanraking komt bij haar activiteiten.

 

Nexans Compliance Team

Onder toezicht van de Secretaris-Generaal van de Groep zijn meer dan 20 personen betrokken bij het beheer van de belangrijkste acties van het Nexans Ethisch Compliance Programma.

  • De Group Ethics Compliance Program Officer is verantwoordelijk voor het aan het Uitvoerend Comité voorstellen van de acties ter voorkoming, opsporing en behandeling van ethische kwesties en voor het ondersteunen van de operationele managers bij de uitvoering van het programma. Hij/zij rapporteert minstens eenmaal per jaar aan het Auditcomité en heeft een rechtstreekse rapportagelijn naar de CEO.
  • De Group Ethics Correspondent: ontvangt en verwerkt meldingen van schendingen. 
  • De Group Data Protection (GDPR) Officer die risico's en procedures vastlegt voor het beheer van persoonsgegevens binnen de Groep.
  • De dienst interne audit  die elk jaar een audit uitvoert over de effectieve uitvoering van het jaarlijkse actieplan, naast de audits ter plaatse.
  • Een netwerk van bedrijfsjuristen die optreden als lokale Compliance Program Officers.
  • De personeelsdienst van de Groep die betrokken is bij de inschrijving van werknemers die blootgesteld zijn aan ethische risico's in verplichte opleidingen, de uitvoering van integriteitscontroles bij de recrutering van belangrijke managers in risicolanden.

Gerichte wereldwijde en lokale acties

Elk jaar stellen we een specifiek actieplan op met onder meer de ondertekening van het ethische codecertificaat, geavanceerde opleidingsprogramma's en bewustmaking van wijzigingen in de concurrentieregels. Jaarlijkse managementbeoordelingen en interne auditteams zien toe op de uitvoering van dit beleid. 

2019 resultaten

98%
GRADED EMPLOYEES TRAINED

Compliance training gegeven aan hogere functies

98,3% van de leidinggevende medewerkers heeft de verplichte e-learning over compliance gevolgd, met de nadruk op corruptie, antitrust, gegevensbescherming en cyberbeveiligingsrisico's.

92%
COMPLIANCE-CERTIFICAAT ONDERTEKEND

Commerciële medewerkers zetten zich in voor Compliance.

Leidinggevend en commercieel personeel ondertekenden het Compliance-certificaat massaal

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten