Werken aan een circulaire economie

Samenwerken met klanten aan een duurzame economie dankzij ecodesign en levenscyclusbeoordeling van onze producten

Modern houses in modern block - sustainable

De circulaire economie is een van de belangrijkste ambities in het MVO-beleid van de Groep. Dit model is gericht op het beperken van het verbruik van hulpbronnen door het implementeren van een kringloopsysteem voor materialen en hulpbronnen. Binnen de Groep richt het circulaire economische beleid zich op:

 • het verhogen van het gebruik in producten van gerecyclede materialen uit interne of externe bronnen;
 • het verminderen van de hoeveelheid grondstoffen die in producten worden gebruikt;
 • het aanbieden van recyclingdiensten aan klanten.

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in producten, zoals materialen van biologische oorsprong, werd gemeten maar is momenteel beperkt om twee belangrijke redenen

 • door ontoereikende technische eigenschappen kunnen kabels niet voldoen aan het specifieke vereiste niveau in de normen
 • gemengde milieueffecten van producten van biologische oorsprong. Zo worden de milieuvoordelen van biopolymeren (vermindering van de gevolgen voor het klimaat of van het verbruik van hulpbronnen) meestal tenietgedaan door een stijging van andere milieu-indicatoren (waterverbruik, watertoxiciteit, energieverbruik).

Ecodesign promoten

Nexans voert haar ecodesign-programma, voor ecologisch ontwerpen, op twee manieren bij onderdleen van de Groep in:

 • een kwalitatieve benadering waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende stadia in de levenscyclus van producten;
 • een globale, kwantitatieve aanpak op basis van levenscyclusanalyses in overeenstemming met ISO 14040 en 14044.

De integratie van deze twee programma's in het milieubeheersysteem draagt ook bij tot het voldoen aan de vereisten van ISO 14001:2015 door de integratie van levenscyclusaspecten in het productontwerp.

EDRMAX by Nexans™
EDRMAX by Nexans™: Eenvoudigere en snellere netaansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen

In samenwerking met de beheerder van het belangrijkste elektriciteitsdistributienetwerk van Frankrijk hebben we een nieuwe generatie middenspanningskabel ontwikkeld voor een kostenefficiënte aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze kabel is ontworpen voor hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of windturbines en draagt het Nexans ecodesign-label - hij houdt niet alleen rekening met de hele productcyclus, maar vermindert ook jouleverliezen.

 

Lees verder

De levenscyclusanalyse van producten (LCA)

De Groep beoordeelt de milieu-impact van sommige van haar producten, in elke fase van hun levenscyclus, zowel voor de winning van de gebruikte grondstoffen, de fabricage, de distributie, de installatie, het gebruik, de verschrotting of recyclage. Om de levenscyclus van producten te analyseren, gebruikt de Groep de PEP-methodologie (Product Environmental Profile), ontwikkeld door het PEPecopassport® -programma, waarvan Nexans France stichtend lid is. Dit programma beantwoordt aan ISO 14025 voor milieuverklaringen van type III.

Het PEP, of productmilieuprofiel, hanteert:

 • erkende methodologie op basis van de ISO 14040-normen, die de principes, het kader, de vereisten en de richtlijnen definiëren voor de beste aanpak van de levenscyclusanalyse; 
 • criteria voor productcategorieën die in overeenstemming zijn met ISO 14025 en gezamenlijk met andere fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur zijn vastgesteld
 • internationaal erkende methodologie die wordt gebruikt om levenscycluseffectbeoordelingen (CML) te bepalen, met indicatoren die voldoen aan de EN 15804-norm en negen milieu-indicatoren omvatten (waaronder opwarming van de aarde, waterschaarste, water- en luchtverontreiniging) en 18 indicatoren om onder meer het verbruik van energie, water en afval te controleren.
PEPecopassport®

Product-milieuverklaringen (of Ecolabels) zijn bedoeld om het milieueffect van een product te meten in relatie tot de activiteiten en aankoopbeslissingen van een bedrijf. Dit informatieblad bevat alle relevante milieu-informatie van een specifiek product. Tot op heden heeft Nexans 45 PEP's geregistreerd voor bijna duizend productreferenties

Meer over PEPecopassport®
PEP ecopassport logo

Maak milieuvriendelijkere keuzes

Met onze EcoCalculator kunnen klanten de economische en milieueffecten van onze producten berekenen - de voordelen van elke kabel worden aan de hand van 3 criteria weergegeven:

 • Energiebesparing: energie die je kan besparen in KWh & € gedurende de levensduur van de kabel
 • CO2-besparingen: hoe ver ksn je de CO2-uitstoot  verminderen door te kiezen voor een andere kabel
 • Bescherm levens: toont indien beschikbaar een halogeenvrij alternatief

Gebruik van producten

De producten van de groep hebben lange levenscycli (die vaak meerdere decennia duren) omdat ze van nature worden gebruikt in lange-termijn infrastructuur. Hierdoor is productveroudering voor Nexans minder relevant. De Groep werkt desalniettemin aan het verbeteren van de levenscycli van producten zodat hun milieu-impact verder wordt geminimaliseerd. Zo voert de Groep een breed scala aan tests uit om de levenscyclus van materialen, die worden gebruikt om de uiteindelijke kabels te maken, te meten, te verbeteren en in te schatten in overeenstemming met de productnormen.

Alle kabels hebben hun eigen verouderingsprocedures om de levensduur van kabels te meten en in te schatten (UV- en ozon-bestendigheid, zoutsproeitest, thermische veroudering, vloeistoffenbestendigheid, wisselende of langdurige elektrische prestaties bij hoge temperaturen). De afdeling Technologie en Innovatie werkt samen met universiteiten en commerciële partners om de levenscyclus van producten te verbeteren.

Het einde van de productlevenscyclus

In een kringloopeconomie worden producten en hun onderdelen aan het einde van hun gebruiksduur gerecycleerd. Als voortrekker op het gebied van recycling in de sector biedt de Groep klanten en partners zijn aanbod Recycling Services, een totaaloplossing voor het terugwinnen en verwijderen van koper- en aluminiumkabels.

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten