Nexans Nederland levert eerste CPR-gecertificeerde kabels

NEN8012_banner_EN

Rotterdam, 24 februari 2017 - Nexans Nederland zal vanaf 1 maart 2017 de eerste CPR gecertificeerde kabels leveren. Na een overgangsperiode van een jaar wordt per 1 juli 2017 de toepassing van CPR op kabels verplicht. Dat betekent dat kabels voor permanente installatie in bouwwerken moeten voldoen aan de nieuwe geharmoniseerde norm NEN-EN 50575:2014/A1:2016, die eisen specificeert betreffende het brandgedrag van deze kabels. Om aan de CPR te kunnen voldoen zal Nexans een nieuwe generatie brandveilige kabels introduceren, geheel in overeenstemming met de gewijzigde wet- en regelgeving. De introductie van deze nieuwe CE-gemarkeerde producten en bijbehorende prestatieverklaring zal geleidelijk plaatsvinden.

Voor bouwwerken met een laag brandrisico (brandklasse Eca) zullen vanaf 1 maart de eerste CPR gecertificeerde producten verkrijgbaar zijn. Vanaf april zullen ook kabels voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (brandklasse Dca) en kabels voor bouwwerken met een groot of zeer groot brandrisico (brandklassen Cca en B2ca) op de markt verschijnen,

Maar liefst 90% van de slachtoffers van brand bevinden zich in gebouwen. De EU-lidstaten hebben daarom veiligheidseisen geformuleerd waaraan een bouwwerk moet voldoen. CPR zorgt voor toegevoegde waarde en transparantie in de markt en verhoogt de veiligheid. De nieuwe regelgeving omvat:

  • Een geharmoniseerde beoordeling en classificatie van de prestaties van kabelproducten voor wat betreft het brandgedrag.

  • Nieuwe, zwaardere en uitgebreidere testmethoden en certificering door erkende instanties (Notified Bodies) met betrekking tot de classificatie van het brandgedrag van kabels.

  • De invoering van CPR Euroclasses in de nationale regelgeving (in Nederland via NEN 8012).

  • Nieuwe verplichtingen voor distributeurs en importeurs.

  • Markttoezicht georganiseerd door nationale autoriteiten om de verkoop en installatie van niet-conforme producten te voorkomen en verkeerd gebruik van kabels in verschillende toepassingen te vermijden

  • Een juridisch middel om oneerlijk gedrag te vervolgen en niet-conforme producten te weren, met behulp van de EC-blacklist.

Om de prestatie van producten zeker te stellen - en dus bij te dragen aan een veiliger woon en werkomgeving - moet een kabel worden getest volgens de betreffende Europese veiligheidsnorm. Na succesvolle afronding van de test en validatie door de certificerende instantie (Notified Body) wordt een Prestatieverklaring (DoP) opgesteld en kan het product CE-gemarkeerd worden. De CE-markering in combinatie met de Europese veiligheidsnorm zegt dus iets over de kwaliteit en veiligheid tijdens brand. Fabrikanten van kabels hebben de afgelopen jaren met man en macht gewerkt aan het voldoen aan de nieuwe norm en dus aan de kwaliteit en veiligheid. Een inspanning die ertoe geleid heeft dat producten op het gewenste prestatieniveau zijn gebracht.

Voor Nederland zijn de Europese CPR-eisen vertaald in de nieuwe NEN 8012 die de NTA 8012 richtlijn vervangt. CPR maakt voor kabels onderscheid in zeven Euroklassen (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca) en drie aanvullende klassen voor respectievelijk rook (s), brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad (a). In NEN 8012 is het aantal brandclassificaties beperkt tot vier: laag (Eca), middelgroot (Dca- s3, d2, a3), groot (Cca- s1, d1, a1) en zeer groot brandrisico (B2ca- s1, d1, a1).

Nieuwe brandklassen volgens norm NEN 8012

Brandrisico Classificatie van de kabel
Laag Eca
Middelgroot Dca-s3,d2,a3
Groot Cca-s1,d1,a1
Zeer groot B2ca-s1,d1,a1

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de invoering van de nieuwe CPR? Neem dan contact op met de helpdesk van Nexans via telefoonnummer 010-2483444 of stuur een e-mail naar Brandveiligheid.nl@nexans.com.

Uw contactpersoon

Rob van Dijk Telefoon +31 10 248 3402
rob.van_dijk@nexans.com