Nieuwe kabels in classificatie Dca-s2,d2,a3 na wijziging Bouwbesluit 2020

Nexans heeft een nieuwe reeks kabels ontwikkeld in brandklasse Dca-s2,d2,a3. Met deze nieuwe kabels kan je voldoen aan het gewijzigde Bouwbesluit 2012, dat per 1 juli 2020 van kracht wordt. 

rijksoverheidHet Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle nieuwbouw-gebouwen en elke verbouwing minimaal moet voldoen. Het Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot o.a. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Voor de invulling van het Bouwbesluit wordt onder meer verwezen naar normen van de NEN. 

Bij de wijziging per 1 juli 2020 worden de prestatie-eisen met betrekking tot het brand- en rookgedrag van kabels in het Bouwbesluit 2012 verwerkt. Dit betekent dat de minimale wettelijke eisen voor kabels en leidingen voor de hoofdklassen Dca, Cca en B2ca en de aanvullende classificatie voor rook s1 of s2 middels het Bouwbesluit zijn bepaald.

fedetIn de norm NEN 8012:2015 stonden al prestatie-eisen met betrekking tot het brand- en rookgedrag van kabels. Omdat er in het Bouwbesluit nu aanvullende eisen worden gesteld, zal ook de NEN 8012 worden aangepast. Deze wijzigingen worden momenteel verwerkt in de NEN8012:2020. Tot de voltooiing zal er wijzigingsblad worden toegevoegd aan de NEN8012:2015. 

Meer informatie kan je lezen op de website van de FEDET.

 

Wat verandert er aan kabels

In het Bouwbesluit worden de brandveiligheidseisen geharmoniseerd, waardoor voor kabels in brandklasse Dca voor de meeste gebruiksfuncties een minimale rookklasse s2 gaat gelden. Dit betekent dat de kabels in brandklasse Dca aangepast moesten worden en opnieuw getest zijn volgens de eisen van de CPR

Dit zijn de nieuwe brandklasses op de Nederlands markt per 1-7-2020:

Brandrisico Classificatie van de kabel
Laag Eca
Middelgroot Dca-s2,d2,a3
Groot Cca-s1,d1,a1
Zeer groot B2ca-s1,d1,a1

Voor projecten waarvan de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voor 1 juli 2020 is aangevraagd, volgen ook na deze datum nog het huidige Bouwbesluit en NEN 8012:2015.

Nieuwe kabels in brandklasse Dca-s2,d2,a3

Op onze website kan je een conversiebestand vinden met alle kabels in brandklasse Dca-s2,d2,a3.

Uw contactpersoon

Paul Borghouts Product Manager
Telefoon 0031 10 2483426
paul.borghouts@nexans.com