Prestatieverklaring (DoP) nu ook per productfamilie te downloaden

Rotterdam, 26 juni 2017 - Met ingang van 1 juli 2017 is de toepassing van CPR op kabels verplicht. Dit betekent dat kabels voor permanente installatie in bouwwerken moeten voldoen aan de nieuwe geharmoniseerde norm NEN-EN 50575:2014/A1:2016, die eisen specificeert betreffende het brandgedrag van deze kabels. Indien een bouwproduct onder een geharmoniseerde norm valt zijn fabrikanten verplicht om voor ieder product een Prestatieverklaring (DoP) op te stellen en te verstrekken. De prestatieverklaring formuleert de prestaties van bouwproducten met betrekking tot hun essentiële kenmerken in overeenstemming met de relevante geharmoniseerde technische specificaties. Met het opstellen van deze prestatieverklaring neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid op zich dat het product overeenkomt met de daarin vermelde prestaties.

 

Prestatieverklaring (DoP) nu ook per productfamilie

Om het beheer van documenten voor onze klanten te vereenvoudigen kunt u vanaf heden, naast de prestatieverklaring van een individueel product (Product DoP), ook een prestatieverklaring downloaden voor een gehele productfamilie (Familie DoP). Dat is makkelijk als meerdere uitvoeringen van één productfamilie in een project zijn gebruikt. De Familie DoP maakt het mogelijk om één DoP te downloaden, waarin alle referenties van de productfamilie opgenomen zijn. Dit zal het papier- en documentenbeheer vereenvoudigen. Natuurlijk blijft het ook mogelijk een Product DoP te downloaden van een individueel product.

 

Opbouw van de Familie DoP

De Familie DoP bestaat uit een voorblad en bijlage, onderverdeeld naar productielocatie en publicatiedatum. Op het voorblad van de Familie DoP staat de verplichte informatie, zoals de unieke identificatiecode van het product, de referentie, de beoogde toepassing, het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid, de aangemelde instantie, de prestatieverklaring & geharmoniseerde norm en adresgegevens van de productielocatie. De volgende pagina betreft de bijlage met een productlijst, waarvoor deze DoP geldig is. Het voorblad wordt hierna herhaald, indien een deel van de producten in een andere locatie zijn geproduceerd. Ditzelfde vindt plaats bij een afwijkende publicatiedatum. De individuele DoP bevat alleen wijzigingen in de layout.

 

Nieuw Prestatieverklaringsnummer

In verband met de Familie DoP is er een nieuw DoP Nummer ingevoerd, bestaande uit een numerieke code en de afkortingscode van de gerelateerde productielocatie van Nexans. Dit DoP Nummer wordt bij nieuwe producties en/of versnijdingen ook op het label geprint. Voor alle producties tot 16 juni 2017 staat ons oude DoP Nummer op de labels geprint; het oude DoP Nummer was opgebouwd uit onze artikelcode en afkortingscode van de productielocatie. Het nieuwe DoP Nummer is pas beschikbaar, zodra het certificaat is ingeladen. Dit houdt in dat voor enkele producten nog geen DoP Nummer beschikbaar is.

Voor u heeft dit verder geen gevolgen. U kunt de prestatieverklaring zowel vinden op basis van het nieuwe DoP Nummer, als via ons artikelnummer, EAN nummer of artikelomschrijving.

 

Zoekmethodes Prestatieverklaringen

Een prestatieverklaring kan bij Nexans op vele manieren gevonden worden.

  • Deeplink naar de Product DoP
  • Deeplink naar de Familie DoP
  • Via een link op onze productpagina’s
  • Via de NEXANS TRACKER™ (www.nexans.nl/dop)

De NEXANS TRACKER™ is een online tool waarmee u deze en andere regelgevende documenten van onze producten kunt raadplegen en downloaden. U kunt zoeken op DoP Nummer, artikelnummer, EAN code, of artikelomschrijving. U krijgt een keuze tussen de Product Dop en de Familie DoP.
Op onze productpagina’s vindt u op familieniveau een link naar de Familie DoP en op productniveau een link naar de Product DoP.

De deeplinks werden door Nexans  opgenomen in het CPR conversiebestand; ook kunt u deze deeplink integreren in uw eigen automatiseringssysteem.

Op onze website is op familieniveau een nieuw tabblad toegevoegd met de DOP informatie. U hoeft dus niet speciaal de DoP te downloaden voor deze informatie.

DoP tabblad


Wilt u meer informatie?

Mocht u vragen hebben over de prestatieverklaringen of andere onderwerpen met betrekking tot de CPR voor kabels, stuur dan een e-mail naar brandveiligheid.nl@nexans.com Bezoek ook regelmatig onze website www.nexans.nl/cpr om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen

 

Gerelateerde Informatie

Uw contactpersoon

Paul Borghouts Product Manager
Telefoon 0031 10 2483426
paul.borghouts@nexans.com