NEXANS TRACKERTM
Alle productinformatie volgens de regelgeving

Met de NEXANS TRACKERTM toont Nexans zijn engagement om het leven van zijn klanten makkelijker te maken.*

Dankzij de NEXANS TRACKERTM krijgt u eenvoudig toegang tot regelgebonden informatie over onze producten. De NEXANS TRACKERTM biedt up-to-date informatie over en volledige traceerbaarheid van 2 Europese Verordeningen:

  • REACh (nr 1907/2006):  informatie over de samenstelling van onze producten en de verklaring over zeer zorgwekkende stoffen;
  • Construction Product Regulation (n°305/2011): De Prestatieverklaring (DoP) van kabel voor gebruik in bouwwerken, waarvan eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

Het bewijs van volledige naleving van de regelgeving door de NEXANS TRACKERTM , is voor ons opnieuw een manier om onze klanten diensten met toegevoegde waarde te bieden.


REACh    Construction Products Regulation