Alles over de Construction Products Regulation (CPR)

Wat is CPR?

What is Construction Products Regulation ?

Het doel van de CPR is om betrouwbare informatie over de prestaties van bouwproducten te verstrekken. Dit wordt bereikt met geharmoniseerde afspraken over producteigenschappen, prestatienormen en  bijbehorende beproevingsmethodes. Hiermee verbetert CPR het vrij verkeer van bouwproducten binnen de EU.

CPR in Nederland

CPR_in_NL

In Nederland zijn in de NEN 8012 brandclassificaties vastgelegd voor diverse gebruiksfuncties. Per 1 juli 2020 wordt een gewijzigde versie van het Bouwbesluit 2012 van kracht, met hierin aanvullende regelgeving. Zo zal voor de meeste situaties waar Dca-kabels verplicht zijn een minimale rook-classificatie s2 van kracht worden, in plaats van de eerdere s3.

Nexans en de CPR

Nexans solutions CPR

Neem contact op

Contact
brandveiligheid.nl@nexans.com

Heeft u vragen over de CPR? Stuur ons een e-mail naar bovenstaand adres.