Renovatieprojecten

varmekabler rehabilitering
Bij beperkte installatiehoogte

Bij renovatieprojecten is de beschikbare installatiehoogte vaak een beperkende factor. Het beperken van dure en tijdrovende werkzaamheden is vaak wenselijk, zoals het verhogen van de drempels en het aanpassen van deuren. Door het installeren van elektrische vloerverwarming wordt wandoppervlakte vrijgemaakt, die voorheen was bezet door radiatoren of paneelverwarmers, waardoor de ruimte flexibeler kan worden ingericht. Men kan stellen dat dit de ruimte groter maakt.

Snelle en eenvoudige temperatuuraanpassing

Een vloer met vloerverwarming is meestal zeer snel en eenvoudig in te regelen, omdat de verwarmingskabels zich in het bovenste deel van de vloerconstructie bevinden. Dit biedt grote voordelen met betrekking tot temperatuurregeling en minimalisering van het stroomverbruik.

Nexans' oplossingen

Nexans biedt een verscheidenheid aan verwarmingsproducten bij beperkte installatiehoogte. Sommige kunnen direct op brandbare oppervlakken, zoals spaanplaatvloeren, worden gemonteerd en vervolgens met een dunne laag dekvloer of direct in tegellijm worden afgedekt. Andere kunnen direct onder parket of laminaat worden aangebracht zonder gebruik te maken van een dekvloer. Indien er meer ruimte beschikbaar is, zijn er ook traditionele verwarmingskabels die geschikt zijn voor renovatieprojecten.

Verwarmingskabel of verwarmingsmat
Installatie in een renovatieproject kan worden uitgevoerd met traditionele verwarmingskabel type TXLP of de dunnere matoplossing MILLIMAT®. Een ander alternatief is de MILLICABLE en MILLICLICK™. Dit laatste systeem (8 mm bouwhoogte) is bedoeld voor parket- of laminaatvloeren en het gebruik van dekvloeren is dan overbodig.

De dunste oplossing speciaal voor vochtige ruimtes

Voor de montage van de verwarmingsmat MILLIMAT®/150 is een onbrandbare ondervloer nodig, waarop de mat wordt gelegd, die wordt afgedekt met een dekvloer. Als alternatief kan het ook direct met tegellijm worden bedekt, maar de deklaag/hechting (bedekking van de kabel) moet altijd minimaal 5 mm zijn. De totale realiseerbare bouwhoogte kan minder dan 1 cm bedragen, maar in natte ruimtes moet het altijd op afschot liggen naar de afvoer, waardoor delen van de vloer onvermijdelijk dikker zullen zijn. Bij ondervloeren met gevaar voor doorbuiging wordt vaak een minimale (totaal)dikte van 2 cm aangeraden (door de leverancier van de dekvloer) om sterkte te waarborgen en scheurvorming van de bovenvloer te voorkomen. Volg de aanbevelingen en instructies van de leverancier van de dekvloer op.