Nieuws over de CPR

Prestatieverklaring (DoP) nu ook per productfamilie te downloaden

26-6-17

Om het beheer van documenten voor onze klanten te vereenvoudigen kunt u vanaf heden ook een prestatieverklaring downloaden voor een gehele productfamilie (Familie DoP).

Meer...

Nexans Nederland levert eerste CPR-gecertificeerde kabels

24-2-17

Na een overgangsperiode van een jaar wordt per 1 juli 2017 de toepassing van CPR op kabels verplicht. Om aan de nieuwe CPR te kunnen voldoen heeft Nexans een nieuwe generatie brandveilige kabels ontwikkeld

Meer...

CPR brandklasse oriëntatietabel

Om uw werk te vergemakkelijken heeft Nexans een handige oriëntatietabel ontwikkeld voor het selecteren van de juiste brandklassen en bijbehorende kabels.

Meer...

Brandveilige kabels van Nexans conform CPR

8-11-16

Voor een aantal productfamilies van Nexans in de verschillende brandklassen werd door de aangemelde instanties de conformiteit met CPR bevestigd.

Meer...

Nexans Tracker

3-10-16

De NEXANS TRACKER biedt regelgebonden informatie over de zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (SVHC - Substances of Very High Concern) en de CPR

Meer...

Hoe kan Nexans u helpen ?

25-8-16

Nexans biedt zijn klanten een uitgebreid pakket van alle voor bouwwerken bestemde producten, gecertificeerd volgens de nieuwe Europese brandklassen, voorzien van CE-markering en consistente markering en etikettering.

Meer...

Datum invoering Europese Norm EN 50575 (CPR) voor brandgedrag kabels gesteld op 1 juli 2016

17-11-15

In overleg tussen CEN-Cenelec en de Europese Commissie is afgesproken dat de norm EN 50575, de norm voor kabels die onder de CPR vallen, ingaat op 1 juli 2016. In eerdere discussies en publicaties heeft de Europese Commissie gesproken over een ingangsdatum van 1 december 2015.

Meer...

Allereerste conferentie over nieuwe CPR voor kabels verduidelijkt verplichtingen van Nederlandse bedrijven

24-9-15

24 september - De technische conferentie van Nexans in Nederland handelde over brandveiligheid en de ethische en wettelijke plichten van organisaties in het kader van de nieuwe bouwproducten verordening voor kabels (CPR)

Meer...

Presentaties Nexans conferentie

Download hier de presentaties van de conferentie "Een heldere kijk op brandveilige kabels en de nieuwe bouwproductenverordening".

Meer...

Nexans wijdt speciale conferentie aan brandveilige kabels en de Verordening voor Bouwproducten (CPR)

14-7-15

15 juli 2015 - De conferentie in Jaarbeurs Utrecht brengt experts samen om te discussiëren over de ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid en nieuwe regelgevingen

Meer...

Nexans maakt zich op voor komende Verordening voor Bouwproducten (CPR)

10-7-15

10 juli 2015 - Op 10 juli 2015 verscheen in het Publicatieblad van de EU de geharmoniseerde norm voor kabels, die de eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels in bouwwerken

Meer...

CPR zorgt voor nieuwe eisen aan kabels in bouwwerken

22-6-15

22 juni 2015 - Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten (CPR), ingegaan. Ook kabels vallen binnenkort onder de CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand.

Meer...