Fire classification

NEN8012_banner_EN

Kabels zijn in de Europese bouwproductenverordening (CPR) geclassificeerd in zeven brandklassen (ca): A, B1, B2, C, D, E en F. Dit in overeenstemming met de klassen A t/m F voor bouwmaterialen.   Classificatiecriteria zijn de brandvoortplanting en de vrijgekomen hitte; additionele criteria zijn rookontwikkeling, brandende vallende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen.

 

Betekenis van Europese brandklassen:
classification_nl_en

Brandklasse Brandbijdrage
Aca Geen
B1ca Nauwelijks
B2ca Heel beperkt
Cca Beperkt
Dca Gemiddeld
Eca Hoog
Fca Niet bepaald

Voor kabels met verbeterd gedrag bij brand (‘reaction to fire’) zijn vier van deze brandklassen (ca) relevant: B2, C, D, E.


Betekenis van Europese rookklassen :

additionacriteria_nl_en

Rookklasse Rookontwikkeling
s1 Gering
s2 Gemiddeld
s3 Sterk

Betekenis van Europese klassen voor vallende deeltjes :

Klasse Brandende vallende deeltjes
d0 Geen
d1 Beperkt
d2 Hoog (geen eisen)

Betekenis van Europese klassen voor corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen :

Klasse Corrosiviteit/zuurgraad
a1 Laag
a2 Beperkt
a3 Hoog (geen eisen)

 

In Nederland werden de nieuwe eisen verwerkt in norm NEN 8012, lees meer:  Nieuwe norm: NEN 8012

Gerelateerde Informatie

Uw contactpersoon

Paul Borghouts Product Manager
Telefoon 0031 10 2483426
paul.borghouts@nexans.com