Nexans ondersteunt de invoering van de nieuwe CPR

NEN8012_banner_EN

Als onderdeel van haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zet Nexans zich in voor maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van brandveiligheid in gebouwen. Nexans neemt actief deel aan de ontwikkeling van nieuwe normen en voorschriften op het gebied van brandveiligheid en is prominent lid van de technische comités van de belangrijkste Europese en internationale normalisatie-instellingen.

Wat doet Nexans?
Om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen werd in het Research Center van Nexans in Nuremberg (Duitsland) een nieuwe generatie grondstoffen ontwikkeld. Ook werden in de onderhavige productfamilies nieuwe leidingtypen volgens CPR ontwikkeld en blootgesteld aan de brandproeven volgens de classificatie criteria. Vanaf 1 juli 2016 kunnen aangemelde instanties (‘notified bodies’) certificaten voor de kabels uitgeven, wat Nexans zal toelaten om CE-gemarkeerde kabels volgens CPR en NEN 8012 op de markt te brengen.

Nexans ondersteunt de invoering van de nieuwe Europese bouwproductenverordening (CPR). en zal bestekschrijvers, installateurs en groothandels helpen voldoen aan de nieuwe regelgeving zodra deze in werking treedt. Gedurende de overgangsperiode zullen informatieve bijeenkomsten en webinars worden georganiseerd. Ook zullen experts van Nexans trainingen verzorgen. Via onze elektronische nieuwsbrief NEWS@NEXANS zullen wij de markt op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wilt u meer informatie over de invoering van de nieuwe CPR? Neem dan contact op met onze helpdesk via Brandveiligheid.nl@nexans.com.

Vraag naar de gratis brochure
Of vraag naar onze gratis brochure ‘ALSECURE® Brandveiligheid begint bij kabels’. In dit handzame boekje wordt onder meer antwoord gegeven op een aantal van de meest gestelde vragen over brandveilige kabels en de nieuwe CPR.

fire alarm visual

Uw contactpersoon

Paul Borghouts Product Manager
Telefoon 0031 10 2483426
paul.borghouts@nexans.com