Duurzame ontwikkeling

Nexans, de duurzame toekomst staat centraal

Governance en Ethiek

Win het vertrouwen van stakeholders. Nexans wenst zich te onderscheiden door haar professionele houding, haar integriteit, haar governance en haar commitment om bij te dragen aan een verantwoorde economie.

Onze Teams en Gemeenschappen

Stimuleer betrokkenheid, handel om behoeften te vervullen. Nexans breidt haar programma’s en training voor veiligheid op de werkplek uit en combineert commitment en sponsoring in het veld.

Milieu en Producten

Minimalisering van onze impact, oplossingen bieden. Nexans zet aan tot bescherming van het milieu en wil duurzame producten en oplossingen bieden aan haar klanten.

Uw contactpersoon

Paul Borghouts Product Manager
Telefoon 0031 10 2483426
paul.borghouts@nexans.com