De Nexans Foundation

De Nexans Foundation steunt vele acties en initiatieven van onze medewerkers in de regio's en landen waarin de Groep aanwezig is.  De Foundation is opgericht als gevolg van de voortdurende internationale groei van Nexans en de wens om haar bedrijfswaarden meer in een algemener kader tot uiting te willen brengen.  De Foundation heeft één filantropische ambitieuze doelstelling: achtergestelde gemeenschappen wereldwijd een betere toegang tot energie te geven.

Toegang tot energie is de hoogste prioriteit van vandaag
Momenteel hebben meer dan 1,3 miljard mensen geen toegang tot energie en ten minste 2,7 miljard mensen hebben geen schone kookgelegenheden. Meer dan 95% van deze mensen wonen in Subsaharisch Afrika of in ontwikkelende streken in Azië. Geschat wordt dat tegen 2030 nog 1 miljard mensen geen toegang tot energie zullen hebben en dat er geen verbetering komt in de toegang tot schone kookomstandigheden.

Via de Foundation heeft Nexans besloten zich echt in te zetten om achtergestelde gemeenschappen wereldwijd van elektriciteit te voorzien, bij voorkeur via lokale organisaties en met duurzame oplossingen.

Na de eerste projectoproep in april 2013, besloot het Selectiecomité en de Raad van Bestuur van de Foundation om 10 projecten te sponsoren die zich toeleggen op dorpen, scholen en opleidingscentra in Togo, Burkina Faso, Mali, Marokko, Laos, Madagascar en Kameroen. De Foundation besloot ook om een project te ondersteunen dat energie-onzekerheid bestrijdt in de regio Isère (Oost-Frankrijk). Naar aanleiding van de tyfoon Haiyan op de Filippijnen besliste de Raad van Bestuur van de Foundation om de ngo 'Electriciens sans Frontières' een extra steun te verlenen voor de bouw van een dorp voor 2.000 mensen.

Een nieuwe dimensie aan de sponsoring van het Paleis van Versailles
De Groep is van plan om haar partnerschap met het Paleis van Versailles voort te zetten via de Nexans Foundation. Dit getuigt van het langdurige engagement van Nexans voor dit partnerschap dat de voorbije jaren werd ontwikkeld om de creativiteit en artistieke hoogtepunten die het Paleis van Versailles kenmerken te vrijwaren voor de volgende eeuwen.