Brandveilige kabels van Nexans conform CPR

Planning van fasering ligt op schema

Rotterdam, 8 november 2016 - Om aan de CPR te kunnen voldoen ontwikkelde Nexans een nieuwe generatie brandveilige kabels volgens de nieuwe Europese brandklassen. Vanaf 1 juli 2016 kunnen geaccrediteerde aangemelde instanties (Notified Bodies) de bestendigheid van de brandprestaties beoordelen en verifiëren. Voor een aantal productfamilies van Nexans in de verschillende brandklassen werd door deze aangemelde instanties inmiddels de conformiteit met CPR bevestigd. Dit zal Nexans toelaten om voor deze producten een prestatieverklaring op te stellen en te voorzien van een CE-markering. Met het opstellen van de prestatieverklaring neemt Nexans de verantwoordelijkheid op zich dat het product overeenkomt met de daarin opgegeven prestaties. De introductie van dit pakket CE gemarkeerde kabels en bijbehorende prestatieverklaring zal gefaseerd plaatsvinden.
Paul Borghouts

"Wij zijn bijzonder blij met de eerste resultaten. Onze mensen werken hard om het proces conform te laten verlopen en op tijd klaar te zijn. De planning van de fasering ligt op schema “, becommentarieert Paul Borghouts, Product Manager van Nexans Nederland. “Dat is erg belangrijk. Niet alleen omdat wij voor de eerste nieuwe kabels al productie kunnen starten en deze naar de markt kunnen brengen, maar vooral ook om samen met onze klanten verder te kunnen werken aan een tijdige en efficiënte in- en uitfasering van voorraden, voor de verplichte ingangsdatum van 1 juli 2017!”

 

Wat is CPR?
Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) ingegaan. CPR is bedoeld om betrouwbare informatie over bouwproducten met betrekking tot hun prestaties te verstrekken. Dit wordt bereikt door middel van een ‘gemeenschappelijke technische taal’, die uniforme bepalingsmethoden voor de prestaties van bouwproducten aanreikt. CPR zorgt voor het vrije verkeer van alle bouwproducten binnen de EU door een harmonisatie van de nationale wetgevingen met betrekking tot de essentiële eisen van toepassing op deze producten op het gebied van gezondheid en veiligheid. Vanaf de ingangsdatum geldt voor bouwproducten de verplichting om bij de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring op te stellen. Het gaat om bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde productnorm vallen en waarvan de overgangsperiode inmiddels verstreken is.

Ook kabels vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. Op 10 juli 2015 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de geharmoniseerde norm EN 50575:2014, die de eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in bouwwerken. Het betreft hier elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel), voor vaste installatie in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

In Nederland zijn de nieuwe eisen verwerkt in NEN 8012, die de ‘Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012’ verving. NEN 8012 geeft een methodiek voor een keuze van het elektrische of glasvezel leidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is.

De ingangsdatum is 1 juli 2016. Er is een overgangsperiode van 1 jaar vastgesteld, vanaf 1 juli 2017 is de verordening verplicht.

Tijdschema CPR
Wilt u meer informatie over de invoering van de nieuwe CPR? Neem dan contact op met de helpdesk van Nexans via Brandveiligheid.nl@nexans.com of bezoek onze website www.nexans.nl/cpr.

Uw contactpersoon

Paul Borghouts Product Manager
Telefoon 0031 10 2483426
paul.borghouts@nexans.com

Over Nexans

Nexans brengt energie tot leven via een uitgebreid assortiment kabels en kabeloplossingen die wereldwijd klanten helpen betere prestaties neer te zetten. De teams van Nexans stellen zich als partners ten dienste van hun klanten in vier grote sectoren: energietransmissie en -distributie (energienetten op het land en onderzees), energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en bouw (commerciële en residentiële bouw en data centers). De strategie van Nexans is gebaseerd op de voortdurende innovatie van producten, oplossingen en diensten net als op de ontwikkeling van haar werknemers, de begeleiding van klanten en de introductie van veilige en milieuvriendelijke industriële processen. In 2013 werd Nexans de eerste speler in de kabelindustrie die een Stichting oprichtte om duurzame initiatieven te ondersteunen die achtergestelde gemeenschappen wereldwijd toegang tot energie geven. Nexans is een actief lid van Europacable, de Europese associatie van fabrikanten van draad en kabel, en ondertekende het Europacable Industry Charter. Met dit handvest drukken de leden hun inzet uit voor de beginselen en doelstellingen van ethische, duurzame en hoogwaardige ontwikkeling en productie van kabels. Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan bijna 26.000 mensen. De Groep realiseerde in 2015 een omzet van 6,2 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.

wwww.nexans.com