Nexans Nederland lanceert een nieuwe webtool om de REACh-conformiteit van zijn producten te checken

Rotterdam, 2 augustus 2016 - Klanten van Nexans Nederland hebben voortaan toegang tot een nieuwe online tool: de NEXANS TRACKER. Deze nieuwe tool biedt regelgebonden informatie over de zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (SVHC - Substances of Very High Concern), zoals geselecteerd door het Europese agentschap dat belast is met de REACh-regelgeving.

NEXANS TRACKER: Alle productinformatie volgens de regelgeving

REACh is een verordening van de Europese Unie om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen op kunnen leveren. De letters REACh staan voor Registratie en Beoordeling van en de Autorisatie en beperkingen ten aanzien van Chemische stoffen.

Elk product op de Europese markt moet voldoen aan REACh. Zodra een chemische stof toegevoegd wordt aan de REACh Kandidaatslijst moeten fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers verplicht de aanwezigheid van deze stof in een product meedelen aan hun klanten, indien het gehalte meer dan 0,1% van het totale gewicht van het afgewerkte product bedraagt. Bovendien moeten zij hen ook inlichten over elke noodzakelijke voorzorgsmaatregel om een veilig gebruik mogelijk te maken. De gehele toeleveringsketen moet voldoen aan de regelgeving door alle relevante informatie over de gevaarlijke stoffen te communiceren.

De NEXANS TRACKER levert informatie over de producten die in Europa op de markt gebracht worden. Dankzij deze nieuwe tool krijgen klanten gemakkelijk toegang tot informatie over elke gevaarlijke stof die op de REACh Kandidaatslijst voor autorisatie is opgenomen en die eventueel in de producten zou kunnen zitten. Deze informatie zal voortdurend bijgewerkt worden in overeenstemming met de EU-regelgevingen om ervoor te zorgen dat klanten altijd beschikken over de meest recente informatie.

“Nexans is de eerste speler uit de kabelindustrie die deze informatie ter beschikking van zijn klanten stelt via een online portaal. Alle producten die in de EU gecommercialiseerd worden moeten de REACh-verordening respecteren. De Groep wil 100% conform zijn en blijft innoverende vervangers zoeken voor de stoffen waarvan beoordeeld wordt dat ze zeer zorgwekkend zijn voor de veiligheid van onze werknemers en eindgebruikers. Iedereen in de toeleveringsketen heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen conform te zijn”, licht Pascal Portevin, Senior Corporate Executive, Vice President, International and Operations, toe. “Nexans bereidt zich al op deze nieuwe uitdagingen voor sinds de REACh-verordening van kracht werd in 2007. De Nexans Tracker tool weerspiegelt ons engagement om het leven van onze klanten gemakkelijker te maken.”

Italia Hurgon, REACh Manager van de Groep, voegt eraan toe: “Dankzij deze tool krijgen onze klanten een stuk gemakkelijker toegang tot de informatie over de gevaarlijke stoffen en de te nemen voorzorgsmaatregelen. Deze informatie zal voortdurend bijgewerkt worden zodat ze ook steeds voldoet aan de verplichtingen opgelegd door de REACh-verordening.”

 

NEXANS TRACKER.

 

Uw contactpersoon

Rob van Dijk Telefoon 010-2483402
rob.van_dijk@nexans.com

Over Nexans

Met energie aan de basis van haar ontwikkeling biedt Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, een uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen. De Groep is een wereldspeler in de energietransmissie en -distributie, de industrie en de bouw. De oplossingen van Nexans dienen tal van marktsegmenten: van energie- en telecomnetwerken, over energiebronnen (zonne- & windenergie, petrochemie) en mijnbouw, tot de transportsector (scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, de automobielsector en automatisering). Als verantwoord industrieel bedrijf integreert Nexans duurzame ontwikkeling in haar wereldwijde en operationele strategie. Zij verbetert voortdurend producten, oplossingen en diensten, stimuleert de ontwikkeling, betrokkenheid en klantgerichtheid van haar medewerkers en introduceert veilige industriële processen met beperkte milieubelasting. Dergelijke initiatieven plaatsen Nexans in het middelpunt van een duurzame toekomst. Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan 25.000 mensen en realiseerde in 2012 een omzet van 7,2 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.

www.nexans.nl