Veelgestelde vragen over brandveilige kabels

Airport hallVeiligheid is belangrijk voor de Europese burger en het probleem van brand in gebouwen wordt vaak onderschat. De meest voorkomende doodsoorzaak bij brand is bevangen worden door gas of rook. In de jaren vijftig bedroeg de gemiddelde tijd vanaf het ontstaan van een brand tot aan de flashover 15 minuten. Nu kunnen deze fatale omstandigheden al na drie minuten optreden. Deze verandering is het gevolg van de toename van de hoeveelheid kunststof in onze huizen.

De toename in het gebruik van kunststof in de afgelopen vijftig jaar heeft een dramatisch effect op de evacuatietijd gehad; daarom is elke inspanning gericht op het terugdringen van schadelijke emissies relevant. Het redt mensenlevens en maakt het werk van reddingsdiensten makkelijker.

Branden hebben ook een grote impact op onze economie.

Om tegemoet te komen aan de vraag van de klant en de toenemende behoefte om veiligere kabels te leveren, heeft Nexans een reeks brandveilige kabels ontwikkeld. Deze kabels koppelen een beperkte verspreiding van vuur en warmteontwikkeling aan een uiterst geringe emissie van rook en schadelijke gassen: het ALSECURE-gamma. Deze kabels vergroten de evacuatietijd en zorgen voor een minder gevaarlijke omgeving voor reddingsdiensten.
 

1. Hoe kunnen brandveilige kabels met verbeterd gedrag bij brand bijdragen tot brandveiligheid?

2.  Is de hoeveelheid kabels in een constructie relevant in vergelijking met andere producten?

3. Zijn brandveilige kabels niet moeilijk verkijgbaar en meestal duurder dan standaard  kabels?

4. Is de hoogste toelaatbare stroom van brandveilige kabels minder dan standaard kabels? Is hun capaciteit minder dan die van standaard versies?

5. Zijn brandveilige kabels beschikbaar in hetzelfde volledige gamma als standaard kabels?

6. Welke toepassingen profiteren van de verbeterde brandprestaties van brandveilige kabels?

7. Kabels worden meestal in muren geïnstalleerd. Waarom zouden brandveilige kabels moeten worden gebruikt?

8. Als brandveilige kabels door geen enkele actuele installatienorm of verordening worden aangegeven, waarom zou ik ze dan moeten installeren?

 

 

1. Hoe kunnen brandveilige kabels bijdragen aan brandveiligheid?

People in the officeDe belangrijkste oorzaak van sterfgevallen door binnenbranden zijn rook en schadelijke emissies, die de overlevingskans aanzienlijk verminderen en de schade aan eigendommen tot ver voorbij het door vlammen aangetaste gebied uitbreiden.
Kabels spelen een belangrijke rol bij zowel actieve als passieve bescherming.  

Vuurbestendige kabels maken essentieel onderdeel uit van elk alarmcircuit voor actieve bescherming.

De lichtdoorlatendheid van de vrijkomende rook en de zuurgraad van brandgassen zijn basiscriteria voor de materiaalkeuze. De keuze van de juiste materialen maken het in geval van brand mogelijk om de aanwezigheid van gevaarlijke gassen te verminderen en evacuatie gemakkelijker te maken. Het is bij brand van essentieel belang de productie van dichte rook en uitstoot van schadelijke stoffen zo laag mogelijk te houden. De meeste sterfgevallen bij brand zijn een gevolg van het inademen van gevaarlijke gassen. Het is van essentieel belang om de blootstellingstijd aan deze gassen te verminderen. Een snelle veilige evacuatie met een zo goed mogelijk zicht zorgt hiervoor.
Brandveilige kabels geven bij brand een minder dichte rook en een lagere uitstoot van schadelijke gassen. Ze voorkomen de verspreiding van vlammen en hebben een verminderde de warmteafgifte. Dit biedt een passieve bescherming.

Een simulatie, die is uitgevoerd door één van de meest gerenommeerde Technische Universiteiten , heeft de essentiële bijdrage van kabels aan emissies   en evacuatie bij brand duidelijk aangetoond.

[Top]

 

2. Is de hoeveelheid geïnstalleerde kabels in een constructie relevant in vergelijking met andere producten ?
Kabels zijn rondom ons aanwezig en zijn meestal niet zichtbaar nadat ze zijn geïnstalleerd. Ze verbinden ruimtes en verdiepingen en lopen zonder onderbreking dwars door muren heen. In geval van brand kunnen kabels daarom cruciaal zijn voor de verspreiding van brand door het gehele gebouw. Als gevolg van de snelle technische evolutie (elektrische apparaten, telefoons, computerverbindingen enz.)  kan de omvang van kabels in moderne gebouwen verbazingwekkend groot zijn. In veel kantoor- en winkelgebouwen worden nieuwe kabels toegevoegd, bijvoorbeeld om het IT-netwerk te verbeteren, of om aan nieuwe elektrische veiligheidsnormen te voldoen. Al deze kabels vertegenwoordigen een aanzienlijke hoeveelheid brandbare stof. In de jaren vijftig bedroeg de gemiddelde tijd vanaf de ontsteking van een brand tot aan de flashover 15 minuten. Nu kunnen deze fatale omstandigheden al na drie minuten optreden.

Deze verandering is het gevolg van de toename van de hoeveelheid kunststof in onze huizen .

De toename in het gebruik van kunststof in de afgelopen vijftig jaar heeft een dramatisch effect op de evacuatietijd gehad; daarom is elke inspanning gericht op het terugdringen van schadelijke emissies relevant.

Het toepassen van ALSECURE® kabels bij projecten met een verhoogd brandrisico levert een daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheid van zowel personen als voorwerpen.

[Top]

 

3. Zijn brandveilige kabels niet moeilijk verkijgbaar en meestal duurder dan standaard  kabels ?

hospitalAl jarenlang worden ALSECURE kabels verkocht en zijn beschikbaar in het magazijn van de meeste electrotechnische groothandels. Aarzel niet om contact op te nemen met onze verkoopafdeling om een lijst met groothandels bij u in de buurt op te vragen.

Omdat ze veel betere brandeigenschappen bezitten zijn brandveilige  kabels duurder dan standaard kabels. Dankzij haar proces- en materiaalinnovatie streeft Nexans ernaar dit prijsverschil tot een minimum te beperken, zodat het verwaarloosbaar is in vergelijking met de kosten van de elektrische installatie en de kosten van het gebouw.

[Top]

 

4. Is de hoogste toelaatbare stroom van brandveilige kabels minder dan standaard kabels? Is hun capaciteit minder dan die van standaard versies ?

Brandveilige kabels presteren net zo goed als standaard kabels. De brandveilige versie van standaard kabeltypes – zowel voor voeding als telecom – hebben identieke elektrische eigenschappen.  Ze hebben dezelfde elektrische belastbaarheid en hebben dezelfde transmissiecapaciteit als we de prestaties vergelijken onder dezelfde omstandigheden.

[Top]

 

5. Zijn brandveilige kabels beschikbaar in hetzelfde volledige gamma als standaard kabels ?

Het assortiment brandveilige kabels is beschikbaar in alle nominale spanningen en telecomtoepassingen, zoals die momenteel worden geïnstalleerd, dat wil zeggen :

  • Voedingskabels 300/500 V – 450/750 V – 0,6/1 kV
  • Datakabels Cat. 5e, Cat. 6 – Cat. 6A – Cat. 7A
  • Glasvezelkabels

Samen met specifieke kabelassortimenten waar brandveilige kabels de enige optie is, vanwege de veiligheid kritische aard van de toepassing:

  • Brandalarmkabels
  • Noodcircuitkabels

 

[Top]

 

6. Welke toepassingen profiteren van de verbeterde brandprestaties van brandveilige kabels ?

shopping centre

Alle toepassingen kunnen profiteren van het gebruik van brandveilige kabels dankzij hun lagere milieubelasting aan het einde van hun levenscyclus.

Sommige toepassingen kunnen ook profiteren van de hogere veiligheid in geval van brand.
Brandveilige kabels zijn ontworpen voor bouwwerken of gebruiksfuncties met een verhoogd brandrisico, zoals winkelcentra, discotheken, bioscopen en theaters, kantoren, openbare gebouwen, scholen, musea, historische gebouwen, bibliotheken, datacenters, beveiligde vluchtroutes en dergelijke.

Extra brandveilige kabels zijn speciaal ontworpen voor bouwwerken of gebruiksfuncties met een extra hoog brandrisico, zoals metrosystemen, tunnels, hotels, verpleeghuizen, gevangenissen, kinderdagverblijven, hoogbouw en ziekenhuizen en extra beveiligde vluchtroutes.

[Top]

 

7. Kabels worden meestal in muren geïnstalleerd. Waarom zouden brandveilige kabels moeten worden gebruikt?

Alle toepassingen kunnen profiteren van het gebruik van brandveilige kabels dankzij hun lagere milieubelasting aan het einde van hun levenscyclus. Het voordeel is uiteraard nog groter als deze functie wordt gekoppeld aan een hogere brandveiligheid in verband met weinig rookontwikkeling en de lage gevaarlijke gasemissies.

Alle bouwwerken hebben installaties die al dan niet beschermd zijn tegen direct contact met vuur. Ondanks het feit dat brandveilige kabels gemakkelijk herkenbaar zijn, moet meer aandacht worden besteed aan de installatie om installatie van standaard kabels in plaats van brandveilige kabels te voorkomen.

[Top]

8. Als brandveilige kabels door geen enkele actuele installatienorm of verordening worden aangegeven, waarom zou ik ze dan moeten installeren ?

K

Brandveilige kabels worden als optie genoemd in de meeste bestaande installatienormen. De ontwerper/engineer van de elektrische installatie is verantwoordelijk voor de selectie, toepassing en installatie van brandveilige kabels op basis van het type bouwwerk/gebruiksfunctie en het brandrisico. Het probleem van binnenbranden wordt vaak onderschat.

De meest geïdentificeerde doodsoorzaak door brand is bedwelming door gas of rook . In de jaren vijftig bedroeg de gemiddelde tijd vanaf de ontsteking van een brand tot aan de flashover 15 minuten. Nu kunnen fatale omstandigheden al na 3 minuten optreden. Deze verandering is het gevolg van de toename van de hoeveelheid kunststof in onze huizen . De toename in het gebruik van kunststof in de afgelopen vijftig jaar heeft een dramatisch effect op de evacuatietijd gehad.

De vermindering van rook en brandgassen draagt in hoge mate bij aan het redden van mensenlevens en maakt het werk van brandweer en reddingteams gemakkelijker.